ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายพชรพล จำลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและออกแบบหน่วยการเรียน
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายพชรพล จำลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในการจัดทำหลักสูตรและการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไห้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 32 ครั้ง