ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 32 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองบลกองดิน
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ ได้มอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านชำสมอ จัดกิจกรรม จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ในสถาศึกษาและบริเวณวัดชำสมอ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ ร่วมกับคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบ Obec content center
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ ได้มอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านชำสมอร่วมงาน "ร่วมแรง ร่วมใจมอบทุนการศึกษา แบ่งปันน้ำใจ สู่ครอบครัวผู้สูงวัย เนื่องในวันอายุครบรอบ ๕๔ ปี ของท่านกำนันประยุทธ พานทอง
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม"สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านชำสมอ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านชำสมอ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ได้จัดโครงการการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมคณะครู ได้นำนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม โครงการเยาวชนคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา จังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมตัวแทนครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อคลิปด้วยสมาร์ทโฟน ปี 2565
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรุมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา ณ วัดชำสมอ
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วยนายมานะศักดิ์ พูลสนอง และเนตรนารี โรงเรียนบ้านชำสมอ ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียนโรงเรียนบ้านชำสมอได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม"วันสุนทรภู่" ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอได้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ ในการ เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
นายมานะศักดิ์ พูลสนอง พร้อมด้วยนางสาวพาขวัญ พันธุ์ทองดี และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้ารับการอบรมในโครงการสร้างศักยภาพครู 4.0 Active Learning ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ AI สร้างสรรค์
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 65
การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 65