ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย ผอ.กรุ่ง ม่วงนาครอง คุณครูวันเพ็ญ คนึงคิด และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ร่วมกันทำอติมหวานเย็น ด้วยกระบวนการการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง
โรงเรียนบ้านชำสมอ  นำโดย ผอ.กรุ่ง ม่วงนาครอง คุณครูวันเพ็ญ คนึงคิด และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ร่วมกันทำอติมหวานเย็น ด้วยกระบวนการการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง ได้ฝึกทดลองทำด้วยตนเอง โดยมีครูคอยดูแลความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน รู้วิธี รู้ขั้นตอนในการทำ รู้จักวัสคุ อุปกรณ์ และรู้วิธีการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการประกอบอาชีพและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในครัวเรือนเบื้องต้น ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังทำให้นักเรียนเกิดความสนุกและมีความสุขในการทำกิจกรรมเป็นอย่างมาก
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 51 ครั้ง