ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย ผอ.กรุง ม่วงนาครอง พร้อมด้วย นางสาวพาขวัญ พันธุ์ทองดี นายชิตพล ปฏิสังข์ เข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนรู้ที่ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมรักษาสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย ผอ.กรุง ม่วงนาครอง พร้อมด้วย นางสาวพาขวัญ พันธุ์ทองดี นายชิตพล ปฏิสังข์ เข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนรู้ที่ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมรักษาสิ่งแวดล้อมสืบสานรักษา ต่อยอดภูมิปัญญาไทยและวิทยาการสมัยใหม่ได้เข้าประชุมร่วมกับ อาจารย์พรเทพ ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าอย่างยิ่งยวดผลไม้หรือพืชผลทางการเกษตรใกล้ตัว ณ ฐานปฏิบัติการ (LAB) ของ ลพบุรีน้ำมันสมุนรไพร จังหวัดลพบุรี
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2564,11:45   อ่าน 69 ครั้ง