ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านชำสมอ ร่วมกับ โรงเรียนวัดเขาสำรอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
โรงเรียนบ้านชำสมอ ร่วมกับ โรงเรียนวัดเขาสำรอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายสาระสู่การจัดการวิชาฐานสมถรรนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 39 ครั้ง