ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 17
นายกรุง  ม่วงนาครอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ  พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 17 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet 
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2564,10:39   อ่าน 51 ครั้ง