ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านชำสมอ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ออนดีมานด์ และออนแฮนด์ หากสถานการณ์การแพรีระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลงและผ่อน
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านชำสมอ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ออนดีมานด์ และออนแฮนด์ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลงและผ่อนคลายโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติ
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 24 ครั้ง