ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง มอบหมายให้ คณะครู และบุคลากรทาง การศึกษา พร้อมนักเรียน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกองดินได้จัดโครงการการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ โรงเรียนบ้านชำสมอ
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนข้านชำสมอ มอบหมายให้ คณะครู และบุคลากรทาง การศึกษา พร้อมนักเรียน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกองดินได้จัดโครงการการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ โรงเรียนบ้านชำสมอ เพื่อให้นักเรียน คณะครู และบุคลากร มีความรู้และสร้างทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟจากในอาคาร ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน และ โรงเรียนบ้านชำสมอ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตของประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการอันเกิดจากอัคคีภัย
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 24 ครั้ง