ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 32 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองบลกองดิน
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางอุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ ได้มอบหมายให้นางสาวพาขวัญ พันธุ์ทองดี และนายมานะศักดิ์ พูลสนอง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  จำนวน 32 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองบลกองดิน ในฐานการเรียน รู้ต่าง ๆ เพื่อระลึกถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชการที่ 9 และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลที่จะนำไปสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่นักเรียนจะได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00-16.30 น. ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริจังหวัดระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 60 ครั้ง