ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกรุง ม่วงนาครอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านชำสมอ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
นายกรุง  ม่วงนาครอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านชำสมอ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จัดโดยเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร ซึ่งมี ดร.กัมพล เจริญรักษ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นวิทยากรแนะนำความรู้เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานอย่างชัดเจน และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะและบริบทของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 40 ครั้ง