ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ได้จัดโครงการการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
นายกรุง  ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ได้จัดโครงการการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ โรงเรียนบ้านชำสมอ เพื่อให้นักเรียนและคณะครูมีความรู้และสร้างทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมการอพยพหนีไฟภายในอาคารเรียน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน และโรงเรียนบ้านชำสมอ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตของประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการเมื่อเกิดอัคคีภัย
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 42 ครั้ง