ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2566,18:10   อ่าน 90 ครั้ง