ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมปิด QUARTER ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมปิด QUARTER ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ซึ่งได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน สื่อการสอนตามหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนและการสอนที่มีประสิทธิภาพและนำความรู้ที่ได้รับในกิจกรรมปิด Quarter ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้วนวิชาการต่อไป
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2566,17:42   อ่าน 76 ครั้ง