ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง จัดการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร  บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ จัดการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 7 คน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านชำสมอ ในวันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2566 โดยมี นายภัทรวุฒิ  กันศิริ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 2 เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการประเมินนักเรียนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,11:01   อ่าน 18 ครั้ง