ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ได้จัดโครงการการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
นางอุไร  บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ได้จัดโครงการการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ โรงเรียนบ้านชำสมอ เพื่อให้นักเรียนและคณะครูมีความรู้และสร้างทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมการอพยพหนีไฟภายในอาคารเรียน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน และโรงเรียนบ้านชำสมอ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตของประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการเมื่อเกิดอัคคีภัย
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2566,12:33   อ่าน 22 ครั้ง