ภาพกิจกรรม
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม โครงการเยาวชนคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา จังหวัดระยอง
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ คนึงคิด นางสาวพาขวัญ พันธุ์ทองดี นายมานะศักดิ์ พูลสนอง และ นายชิตพล ปฏิสังข์ ได้นำนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม โครงการเยาวชนคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา จังหวัดระยอง"ตามหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ บูรณาการร่วมกิจกรรรมค่ายเยาวชนคุณธรรม ภายใต้โครงการสืบสานต่อยอดโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือกัญจณัช อำเภอบ้านฉาง และ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,13:33   อ่าน 443 ครั้ง