ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านชำสมอได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนบ้านชำสมอได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายกรุง ม่วงนาครอง เป็นประธานในพิธีไหวัครูพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ เห็นถึงความรัก ความเมตตาของครูต่อศิษย์ ศิษย์ที่มีต่อครู และกล่อมเกลา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,10:31   อ่าน 19 ครั้ง