ภาพกิจกรรม
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วยคณะ ครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมกรมหลวงนิทรรคน์ 1 ห้องเรียน 1 งานสร้างสรรค์ 1 ผลิตภัณฑ์
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมกรมหลวงนิทรรคน์ 1 ห้องเรียน 1 งานสร้างสรรค์ 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม
ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,11:59   อ่าน 74 ครั้ง