ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ คณะกรรมการคุมสอบ นางภัณฑิรา วงษ์ชมภู นางสาวศิรพัชร์ ศิลป์ชัยกิจ ได้จัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอ

โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2565,12:29   อ่าน 33 ครั้ง