ภาพกิจกรรม
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องเรียน เพื่อกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศห้องเรียนที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องเรียน เพื่อกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศห้องเรียนที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2565,21:20   อ่าน 36 ครั้ง