ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมปิด QUARTER ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 66
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง จัดการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง ครูวันเพ็ญ คนึงคิด พร้อมด้วยครูแพรวพรรณราย สารบรรณ์ และนักเรียน ได้รับการนิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๒ มานิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการอ่านแ
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 66
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง ได้มอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านชำสมอจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำบีการศึกษา 2566 ณ อ่างเก็บน้ำเขาจุก
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง มอบหมายให้ คณะครู และบุคลากรทาง การศึกษา พร้อมนักเรียน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกองดินได้จัดโครงการการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ โรงเรียนบ้านชำสมอ
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
โรงเรียนบ้านชำสมอ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูชุติมา ครูวันเพ็ญ ที่โรงเรียนบ้านชำสมอ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 66
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย ผู้บริหาร พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 66
โรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมคณะกรรมการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน(การอ่านรู้เรื่อง และการอ่านออกเสียง)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี เครือข่ายกรมหลวงชุมพรฯ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการอบรมดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
โรงเรียนบ้านชำสมอ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 คำขวัญวันเด็ก
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาตากสินสัมพันธ์ ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗๐
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 32 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองบลกองดิน
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ ได้มอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านชำสมอ จัดกิจกรรม จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ในสถาศึกษาและบริเวณวัดชำสมอ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ ร่วมกับคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบ Obec content center
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ ได้มอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านชำสมอร่วมงาน "ร่วมแรง ร่วมใจมอบทุนการศึกษา แบ่งปันน้ำใจ สู่ครอบครัวผู้สูงวัย เนื่องในวันอายุครบรอบ ๕๔ ปี ของท่านกำนันประยุทธ พานทอง
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม"สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านชำสมอ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65